Оголошення про проведення загальних зборів

Територіальне відділення Всеукраїнської громадської організації “Асоціація платників податків України” (ТВ ВГО АППУ) в Одеській області повідомляє про скликання Загальних зборів членів Асоціації, що обліковуються за Територіальним відділенням, які відбудуться 23 квітня 2014 року о 9 годині 30 хвилин за адресою: м.Одеса, Французський бульвар, 59, санаторій-профілакторій «Біла Акація».

Право на участь мають дійсні члени Асоціації, що обліковуються за Територіальним відділенням. Реєстрація учасників (їх уповноважених представників) буде здійснюватись за місцем проведення загальних зборів з 9 год. 00 хв. до 9 год. 30 хв. Для реєстрації необхідно мати при собі Свідоцтво члена Асоціації (копію) та документ, що посвідчує особу. Представник повинен додатково мати довіреність на право участі у голосуванні, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Порядок денний:

  1. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
  2. Обрання лічильної комісії.
  3. Звіт Ради ТВ ВГО АППУ в Одеській області за період з листопада 2012р. по березень 2014 р.
  4. Звіт Ревізійної комісії ТВ ВГО АППУ в Одеській області за період з січня 2013р. по березень 2014р.
  5. Обрання членів ради ТВ ВГО АППУ в Одеській області.
  6. Вибори керівних органів ТВ ВГО АППУ в Одеській області.
  7. Обрання членів Ревізійної комісії ТВ ВГО АППУ в Одеській області.
  8. Обрання делегатів на IX З’їзд Асоціації платників податків України.

Кожний учасник має право вносити пропозиції щодо питань порядку денного, а також щодо кандидатів в делегати IX З'їзду Асоціації. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів в делегати IX З'їзду - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів шляхом направлення пропозиції в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) члена Асоціації на поштову або електронну адресу Територіального відділення.

З питань підготовки та проведення зборів звертайтесь до Територіального відділення >>