Звернення Президента ВГО АППУ Грігола Катамадзе

Дата публикации: 22.07.2020 8:52:58

Шановні члени ВГО АППУ!

З моменту створення Асоціація платників податків України займає чітку державницьку патріотичну позицію щодо розбудови в Україні ефективної податкової системи та формування на її основі зваженої фіскальної політики, які у сукупності забезпечували б максимальні можливості реалізації державою своїх функцій, але на основі стимулювання до розвитку вітчизняного бізнесу, покращання інвестиційного клімату, підвищення податкової культури.

Кризові явища, що мають місце у сучасному суспільстві, суттєво впливають і на розвиток суспільних відносин у фіскальній сфері та потребують упровадження відповідної Стратегії подолання загроз у зазначеній сфері, але на основі обґрунтованих та зважених пріоритетних напрямів. Вирішення зазначених питань є проблемою стратегічного характеру та потребує відповідного комплексного аналізу.

Асоціація платників податків України, на основі залучення науковців та фахівців у сфері фіскальної безпеки, ініціює проведення соціологічного опитування у межах відповідного експертного середовища з метою ідентифікації загроз у фіскальній сфері, їх ранжування, оцінювання ключових факторів розвитку фіскальної сфери на основі упровадження можливих зовнішніх факторів, а також оцінювання спроможностей суб’єктів фіскальної сфери та вразливості суспільства щодо протидії ідентифікованим загрозам. Зазначена аналітична робота спрямовується на оцінювання загроз та ризиків й формування обґрунтованих засад ризик-орієнтованого підходу у сфері фіскальної безпеки нашої держави.

Результати аналізу сформують базові обґрунтовані засади пріоритетних напрямів стратегічного впливу та подальшого розвитку фіскальної системи України.

Звертаємося до Вас з проханням прийняти участь у зазначеній ініціативі АППУ і особисто пройти опитування з вищезазначених питань у термін до 24 липня 2020 року за посиланням: http://147.78.116.10/ та розповсюдити опитування серед активних громадян.

Слід зазначити, що відповіді на запитання є виключно конфіденційними і не потребують розкриття індивідуальних даних опитуваних. При оцінюванні важливим є відображення специфіки регіону мешкання на основі власного досвіду та обізнаності.

Президент ВГО АППУ

Віце-президент Європейської Асоціації платників податків

Член Наглядової Ради УРБ

Надзвичайний і Повноважний Посол Грігол Катамадзе