Оголошення про проведення Конференції

Дата публикации: 28.03.2018 19:23:16

Територіальне відділення Всеукраїнської громадської організації “Асоціація платників податків України” в Одеській області (надалі - ТВ ВГО АППУ в Одеській області) повідомляє про скликання позачергової Конференції членів Асоціації, що обліковуються за Територіальним відділенням, яка відбудеться 10 квітня 2018 року о 12 годині 30 хвилин за адресою: м. Одеса, Французький бульвар 59, санаторій-профілакторій «Біла Акація».

Право на участь мають делегати, обрані місцевими відділеннями Асоціації в Одеській області, а також всі інші дійсні члени Асоціації, що обліковуються за Територіальним відділенням, станом на 24 годину 1 квітня 2018 року. Реєстрація учасників (їх уповноважених представників) починається за місцем проведення Конференції за півгодини до її початку. Для реєстрації необхідно мати при собі Свідоцтво члена Асоціації (копію) та документ, що посвідчує особу. Представник повинен додатково мати довіреність на право участі у голосуванні, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Порядок денний:

  1. Обрання голови та секретаря конференції.
  2. Обрання лічильної комісії.
  3. Звіт Ради ТВ ВГО АППУ в Одеській області за 2017р.
  4. Звіт Ревізійної комісії ТВ ВГО АППУ в Одеській області за 2017р.
  5. Обрання членів ради ТВ ВГО АППУ в Одеській області.
  6. Обрання голови ради та заступників голови ради ТВ ВГО АППУ в Одеській області.
  7. Обрання членів Ревізійної комісії ТВ ВГО АППУ в Одеській області.

Кожний учасник має право вносити пропозиції щодо питань порядку денного. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за десять днів до дати проведення Конференції шляхом направлення пропозиції в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) члена Асоціації на поштову або електронну адресу Територіального відділення.

Спогади: обговорення ліберального податкового кодексу рік тому... >>