Членство

Привілеї членства

Як стати членом АППУ

Заявнику слід звернути увагу на наступне:

  • Прийом у члени Асоціації Територіальним відділенням в Одеській області здійснюється на підставі письмової заяви заявника (фізичної або юридичної особи) на ім'я Голови Ради відділення.
  • Заява юридичної особи засвідчується підписом керівника та, при наявності, печаткою підприємства.
  • До заяви колективного члена додається рішення відповідного керівного органу (Дирекції, Ради, тощо), який прийняв рішення про вступ до Асоціації.
  • До заяви додається копія платіжного документа про сплату вступного і (рекомендовано) першого річного членського внесків. Важливо правильно вказати призначення платежу: "Вступний та/або Річний членський внесок".
  • Сума вступного внеску дорівнює сумі членського внеску. Мінімальні розміри внесків встановлені рішенням Ради ВГО АППУ і наведені в Положенні про сплату членських внесків ВГО АППУ.
  • Внески всіх категорій платників податків, які обліковуються в Територіальному відділенні в Одеській області, сплачуються на рахунок Територіального відділення.