Членство

Заявнику слід звернути увагу на наступне:

  1. Прийом у члени Асоціації Територіальним відділенням в Одеській області здійснюється на підставі письмової заяви заявника (фізичної або юридичної особи) на ім'я Голови Ради відділення.
  2. Заява юридичної особи засвідчується підписом керівника та, при наявності, печаткою підприємства.
  3. До заяви колективного члена додається рішення відповідного керівного органу (Дирекції, Ради, тощо), який прийняв рішення про вступ до Асоціації.
  4. До заяви додається копія платіжного документа про сплату вступного і (рекомендовано) першого річного членського внесків. Важливо правильно вказати призначення платежу: "Вступний та/або Річний членський внесок".
  5. Сума вступного внеску дорівнює сумі членського внеску. Мінімальні розміри внесків встановлені рішенням Ради ВГО АППУ і наведені в Положенні про сплату членських внесків ВГО АППУ.
  6. Внески всіх категорій платників податків, які обліковуються в Територіальному відділенні в Одеській області, сплачуються на рахунок Територіального відділення.